Kiedy inwentaryzacja przyrodnicza jest konieczna?

Kiedy inwentaryzacja przyrodnicza jest konieczna?

Pojęcie inwentaryzacji przyrodniczej z pewnością nieobce jest osobom, którym zdarzyło się organizować formalności związane z jakąkolwiek większą lub mniejszą inwestycją wiążącą się z przeprowadzeniem różnego rodzaju działań budowlanych. Warto wiedzieć, że w wielu przypadkach będzie ona czymś obowiązkowym, czego nie będziemy mogli ominąć, chcąc działać w pełni legalnie. Pojawia się w związku z tym jedno kluczowe pytanie: o jakich przypadkach mowa? Kiedy taka inwentaryzacja będzie wymagana? Wszystkiego możecie dowiedzieć się poniżej.

Przy jakich budowach konieczna będzie inwentaryzacja?

Profesjonalna inwentaryzacja przyrodnicza będzie niezbędna przy znacznej większości inwestycji, zarówno w mieście, jak i na terenach podmiejskich czy wiejskich. Przede wszystkim przeprowadza się ją przy budowie dróg (w tym ekspresowych) oraz budynków (domów, mieszkań, siedzib firm, fabryk), ale nie tylko. Wymóg przeprowadzenia inwentaryzacji pojawi się także między innymi przy realizacji inwestycji związanej z odnawialnymi źródłami energii – chodzi tutaj konkretnie o farmy wiatrowe, elektrownie wiatrowe i farmy fotowoltaiczne.

To jednak nie koniec. Niekiedy potrzebna może być inwentaryzacja całej gminy. Inwentaryzacja jest ponadto obowiązkiem przy realizacji inwestycji z zakresu modernizacji terenów zieleni czy budowania linii energetycznych. Jednymi z najczęściej spotykanych przypadków, w których okazuje się ona niezbędna, są termoizolacja i modernizacja różnego rodzaju budynków (mieszkalnych, firmowych). Jak widać, w zdecydowanej większości przypadków taka inwentaryzacja będzie konieczna i brak obowiązku jej przeprowadzenia będzie raczej rzadko spotykanym wyjątkiem od reguły.

Dlaczego inwentaryzacja jest wymagana?

Możemy się zastanawiać, dlaczego taka inwentaryzacja jest w ogóle wymagana. Jest to przecież dodatkowy kosz (chociaż warto wiedzieć, że relatywnie niewielki) i dodatkowa formalność. Taki obowiązek wynika z troski o środowisko naturalne, które często ulega uszkodzeniu podczas realizacji różnego rodzaju inwestycji. Profesjonalna inwentaryzacja może pomóc uniknąć niepotrzebnych zniszczeń (śmierci ptaków, niszczenia ich gniazd i nie tylko).

Należy wskazać, że wymóg przeprowadzania inwentaryzacji ma solidną podstawę prawną. Wynika on z jednej ustawy (ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko), a także dwóch rozporządzeń (chodzi konkretnie o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku, w sprawie ochrony gatunkowej roślin).

Dodaj komentarz