Czym są aparaty słuchowe?

Czym są aparaty słuchowe?

Aparat słuchowy jest elektroakustycznym urządzeniem wspomagającym słyszenie, przeznaczonym do indywidualnego użytku. Jego podstawową funkcją jest modyfikacja sygnału wytwarzanego przez źródło dźwięku w taki sposób, aby mógł on być odbierany przez osobę niedosłyszącą o odpowiednio wysokiej czułości słuchu. W tym celu aparat słuchowy wzmacnia sygnały dźwiękowe i modyfikuje ich charakterystykę dynamiczną i częstotliwościową w zależności od stopnia i rodzaju ubytku słuchu.

Ze względu na różnorodność funkcji aparatów słuchowych, istnieje kilka sposobów ich klasyfikacji. Każdy aparat słuchowy jest postrzegany z różnych perspektyw i znajduje swoje miejsce w każdej z klasyfikacji.

Aparaty słuchowe dzielą się na dwa rodzaje w zależności od przetwarzania sygnału:

  • analogowe;
  • cyfrowe.

Analogowy aparat słuchowy

Analogowy aparat słuchowy składa się z trzech głównych części: mikrofonu, wzmacniacza elektronicznego i telefonu. Mikrofon odbiera mechaniczne wibracje dźwiękowe i przekształca je w analogowe sygnały elektryczne, które są przekazywane do wzmacniacza. Tam są one wzmacniane i przekazywane do telefonu, który przekształca wzmocnione sygnały elektryczne z powrotem w wibracje dźwiękowe i przekazuje je do ucha.

Cyfrowy aparat słuchowy

Cyfrowy aparat słuchowy dodatkowo konwertuje sygnały analogowe na sygnały cyfrowe, a następnie przetwarza je za pomocą technologii komputerowej. Zamiast wzmacniacza posiada zintegrowany układ elektroniczny składający się z trzech elementów.

Sygnał analogowy z mikrofonu dociera do przetwornika analogowo-cyfrowego, który przekształca sygnały elektryczne na postać cyfrową, podobnie jak ma to miejsce podczas nagrywania na płytę CD. (Najnowsze modele aparatów słuchowych mają już mikrofony cyfrowe, które eliminują tę operację). Sygnał jest następnie przekazywany do cyfrowego procesora sygnału, maleńkiego układu komputerowego. Przetwarza on sygnały cyfrowe, tzn. wzmacnia je i zmienia ich charakterystykę w zależności od indywidualnego ubytku słuchu.

Nowoczesne aparaty słuchowe

Ostatnie postępy w technologii cyfrowej umożliwiły osiągnięcie niewyobrażalnych wcześniej poziomów słyszenia elektroakustycznego. Ten maleńki mikroprocesor ma szybkość najbardziej zaawansowanych procesorów komputerowych, umożliwiając bardzo złożone i wysoce wydajne algorytmy przetwarzania dźwięku. W rzeczywistości, cyfrowy aparat może być nazywany “inteligentnym systemem słuchowym”, a nawet “komputerem słuchowym”. Aparat “wie” jak odróżnić mowę od hałasu, wzmacniając sygnał mowy i tłumiąc sygnał hałasu, co znacznie ułatwia rozumienie mowy w hałaśliwym otoczeniu. Może być bardzo precyzyjnie dopasowany do indywidualnego ubytku słuchu, ponieważ jego zakres częstotliwości jest podzielony na kilka kanałów częstotliwości, z których każdy jest niezależnie regulowany.

Dodaj komentarz